دو موشک در محل تجمع شهرک نشینان صهیونیست در منطقه گوش عتسیون سقوط کرد.
به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ این شبکه در خبری فوری گزارش داد: چند موشک در بیت المقدس سقوط کرد که دو عدد از آنها در نزدیکی یک کلیسا و دو عدد دیگر در محل تجمع شهرک نشینان اسرائیلی در منطقه گوش عتسیون سقوط بود.

گردان های الناصر مناطق هنیگف ، سدیروت ، اسناد صوفا و راعیم را با ده موشک صد و هفت هدف قرار دادند.

گردان های عزالدین قسام شهر اشغالی بیت المقدس را هدف چهار موشک قرار دادند. روزنامه اسرائیلی معاریف نیز از مجروح شدن چندین شهرک نشین صهیونیست در شهرک معالی ادومیم خبر داد.