بشار اسد خواستار حمایت مردم از خانواده شهدای جنگ شد.
به نقل ازشبکه الاخباریه سوریه؛ این شبکه در خبری فوری گزارش داد: بشار اسد رییس جمهور سوریه از مردم کشورش خواست در فضای کنونی که با جشن و شادی همراه شده است، شهدا و خانواده آنها را فراموش نکنند چرا که اگر جانفشانی آنها نبود سوریه این روزها را نمی دید.

وی همچنین حمایت از کسانی را که بحران بر وضع معیشتی شان تاثیر منفی گذاشته خواستار شد و افزود: جشن واقعی زمانی است که ما به یکدیگر کمک کنیم و باری از دوش یکدیگر برداریم.