ناوگروه نیروی دریایی پاکستان به منظور شرکت در رزمایش مشترک با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس پهلو گرفت.
به نقل از نیروی دریایی ارتش، ناوگروه نیروی دریایی پاکستان متشکل از یک فروند ناو موشک انداز، یک فروند ناو پشتیبانی و یک فروند زیر دریایی پیشرفته با پیام صلح و دوستی و در راستای افزایش تعاملات نظامی دو کشور صبح امروز در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش – بندر عباس پهلو گرفت.

جانشین معاونت عملیات نداجا با اعلام این خبر افزود : ناو گروه پاکستانی به مدت 4 روز در بندر عباس حضور خواهد داشت و در مدت حضور خود بازدیدهای رسمی بین مقامات لشگری و کشوری نیروی دریایی دو کشور انجام خواهد شد.

امیر دریادار شهرام ایرانی خاطر نشان کرد: مهمترین برنامه ناوگروه پاکسانی در مدت حضور خود در بندرعباس برگزاری رزمایش مشترک با یگانهای منتخب از ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش در تاریخ19 فروردین می‌باشد که در آبهای شرق تنگه هرمز برگزار خواهد شد.