مقامات دولتی آمریکا مدعی شده‌اند‌: تصاویر گرفته شده از ماهواره‌ها، کشتی را نشان می‌دهد که اندک اندک درحال شکل گیری است و شبیه ناوهواپیمابر آمریکا از نوع نیمیتز است.
به نقل از واشنگتن تایمز؛  مسئولان آمریکایی مدعی شده‌اند که ایران درحال ساخت یک نمونه کپی از یک ناو هواپیمابر است.

برپایه این گزارش، این مسئولان آمریکایی در واشنگتن در زمینه اینکه این ناو، یک کشتی جنگی واقعی باشد یا ایران توانایی ساخت یک ناو هواپیمابر را داشته باشد، ابراز شک و تردید کردند. 

این مقامات ادعا می کنند که نمونه المثنی این ناو در خلیج فارس و نزدیکی بندرعباس در حال ساخت است.