فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت : هسته اصلی حمله دشمن به ایران مثل تحریم اقتصادی نیست.سردار حاجی زاده در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت : دشمن هیچ زمانی نمیتواند به صورت مستقیم با ایران وارد جنگ شود و 37 سال دیدیم که همه گزینه های را استفاده کردند و اما در حال حاضر ضعیف ترین حلقه را انتخاب کردند که آن بخش اقتصادی کشور است.

وی افزود: در کشورهنوز طعبیی نشده که ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم. در حال حاضر افسران این جنگ بانک داران، تولید کندگان ، کشاورزان ، و بنگاهای اقتصادی هستند.

حاجی زاده گفت: ما باید با نگاه به توانمندی داخلی کشور مشکلات کشور را حل کنیم و دشمن تمام توانش را برای حمله به کشور بسیج کرده و در حال حاضر بیش از 80 درصد توان اطلاعاتی امریکا برای ایران به کار گرفته شده است .

وی تصریح کرد : مشکل غرب با کشور ما موضوع هسته ای نیست بلکه میدانند که انژری هسته ای در ایران صلح امیز است و دشمن میخواهد قدم به قدم به ما نزدیک شود به ایران را خلع صلاح کند.

حاجی زاده ادامه داد: ما نباید مشکلات کشور را گردن یک دیگر بیندازیم و دنبال مقصربگردیم اگرچه ضعف مدیریتی هم وجود دارد ولی باید بدانیم همه برنامه ریزی های غرب برای کشور ماست . س/